Impacte social

Un total de 122.024 persones s’han beneficiat dels projectes de la Fundació

Ocupació inclusiva 195
Envelliment digne 3.047
Vocacions i talent 48.946
Sostenibilitat i natura 54.371
Alimentació per a la salut 15.465
Total 2021 122.024

Visitants La Pedrera 183.474
Clients Món Sant Benet 59.666
Visitants Xarxa d'Espais Natura 343.361
Total 2021 586.501