Balanç econòmic

Dimensió Econòmica 2021

Ingressos Despeses
Fundació Catalunya La Pedrera 29.698.171 € 26.628.483 €
Entitats vinculades al grup:
Món Sant Benet 3.199.509 € 2.880.099 €
Fundació Alicia 1.288.775 € 1.214.280 €
Fundació Topromi 1.191.283 € 1.204.496 €
Serveis Personals TFCLP 2.827.181 € 2.766.176 €
Volum de negoci del Grup 38.204.919 € 34.693.535 €

Dimensió Laboral 2021

Llocs de treball
Fundació Catalunya La Pedrera 68
Col·legi Oms i de Prat 65
Serveis Personals TFCLP 1 135
Fundació Topromi 42
Fundació Alícia 20
Món Sant Benet SL 57
Cooperativa MANS 35
Grup Fundació Catalunya La Pedrera 422
Serveis Espais Socials 2 239
Serveis induïts La Pedrera 3 40
Serveis induïts Món Sant Benet 3 16
Productors associats 51
Impacte laboral directe i induït 768

1 La Pedrera, Món Sant Benet, Món Natura Delta i Xarxa Espais Natura
2 20 coordinadors, 25 psicòlegs, 25 fisioterapeutes, 25 monitors, 144 educadors
3 Manteniment, seguretat, neteja i altres serveis