Sostenibilitat i natura

0

persones

Promovem projectes de sostenibilitat i educació ambiental a la nostra xarxa d’espais naturals

Perquè volem deixar un món millor a les futures generacions.

Sostenibilitat

A la Fundació Catalunya La Pedrera treballem per millorar el món dels nostres fills, per això volem abordar els grans reptes ambientals als quals s’enfronta la societat, com són el canvi climàtic o la pèrdua de biodiversitat, que posen en perill el benestar, especialment, de les generacions futures. Apostem per la sostenibilitat mitjançant les energies renovables, per això el 2021 s’han instal·lat plaques fotovoltaiques a Món Sant Benet, produint ja el primer any un 25% de l’energia consumida. També s’han planificat totes les accions necessàries per aconseguir que la Fundació arribi a l’objectiu de generar el 100% de l’energia elèctrica consumida amb fonts renovables d’autoproducció al 2030.

Saber-ne més

Educació ambiental

La Fundació promou activitats i programes d’educació ambiental als seus espais naturals perquè tothom pugui gaudir de la natura i dels seus beneficis. Però sobretot per formar al ciutadans, tan joves com adults, perquè puguin contribuir en la lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.

Durant l’any 2021, encara amb un entorn de pandèmia, s’ha fet especialment palesa la importància de la natura per al benestar de les persones. Des dels centres de la Fundació s’han ofert activitats, estades, excursions i sortides que han pogut gaudir més de 54.000 persones.

Saber-ne més

0

beneficiaris

Xarxa Espais Natura

Degut a la situació pandèmica, els programes i projectes de conservació dels Espais Natura de la Fundació s’han concentrat en fer la gestió necessària per tal de garantir el manteniment d’aquests espais. Amb la reobertura dels dos centres MónNatura, de Mont-rebei i de Montserrat- Can Maçana, novament la gran afluència de visitants ha posat de manifest la necessitat de reconnectar amb la natura, com una demanda social creixent. I, alhora la necessitat de disposar d’espais d’acollida adients i fer-ne una gestió activa per tal de minimitzar els impactes negatius d’una sobre-freqüentació puntual. Cal destacar que durant tot el 2021 no hi ha hagut cap incident sanitari relacionat amb la pandèmia als centres i espais naturals de la Fundació.

Saber-ne més

0

visitants

* Dades estimades